بازی با سایه,حرکات نمایشی با سایه,حرکات نمایشی دختر

یکی از سخت ترین نمایش ها در اجرای زنده، اجرای حرکات نمایشی به صورت سایه است. در این کلیپ، این دختران و پسران یک نمایش دیدنی را به اجرا در می آورند.