بازی ایران و آرژانتین 2014,کلیپ گل لیونل مسی به ایران,کلیپ گل مسی

کلیپ گل آرژانتین به ایران : متاسفانه ایران در دقیقه ۹۰ بازی، یک گل بسیار ناراحت کننده از کسی که تا دقیقه ۹۰ مراقب آن بودند گل خورد. این کلیپ گل مسی را برای شما دوستان تهیه کرده ایم (هر چند که می دانیم بسیار ناراحت کننده بود و حق ایران نبود.).