اموزش دزدی,دانلود کلیپ دزدی,دزدی حرفه ای

۲ پسر جوان با یک ترفند بسیار ساده  و دیدنی محتویات ماشین یک پیرزن را بدون آنکه کوچکترین شکی بکند، می دزدند !