اموزش تردستی جدید,تردستی های جالب,تردستی های جدید

در این تردستی، این مرد جوان یک دستمال را داخل لیوانی می گذارد سپس با یک روش بسیار ساده که بیننده متوجه آن نمی شود، از لیوان بیرون می آورد. این کلیپ همراه با آموزش است.