استخر در ایران,دانلود کلیپ استخر,دانلود کلیپ جنایت

در این کلیپ بسیار ناراحت کننده مدرس شنا بچه ها را به طرزی تاسف بار تنبیه می کند و البته یک نفر از این حرکات غیر اخلاقی فیلم برداری کرده است.