اجرای زنده ی حسن ریوندی,جدیدترین کلیپ های تقلید صدا,جک های حسن ریوندی

حسن ریوندی یکی از بهترین شومن های معروف و هنرمند ایران است. این کلیپ جدیدترین کلیپ حسن ریوندی است که در اوخر اردیبهشت ماه ۹۲ اجرا شده است. در این کلیپ حسن ریوندی باز هنرخود را به بهترین نحو به نمایش می گذارد.