آهنگ قارچ خور,بازی قارچ خور,قارچ خور قدیمی

همه ی ما با بازی قارچ خور خاطرات زیادی داریم ولی مهمتر از بازی، آهنگ قارچ خور بود که این پسر جوان خوش ذوق آهنگ تمامی مراحل این بازی را می زند!! اون هم با لیوان و قاشق !!! حتماً این کلیپ شما رو به گذشته خواهد برد.