آموزش حلقه هولاهوپ,آموزش زدن هولاهوپ,آموزش کار با حلقه هولاهوپ

میگن هرچه آدم ها زشت ترن بازیشون هم بیشتره ! حکایت همین دختر جوان هست. همین طور که از تصویر مشخص هست، ابتدا این دختر با یک حلقه سپس دو و… بیش از ۵۰ حلقه ورزشی هولاهوپ هنر خود را به نمایش می گذارد.