آموزش ویولن زدن,چگونگی ویولن زدن,چگونه ویولن بزنیم

شاید برای شما هم جالب باشد که سیم های این ویولن از جنس مو می باشد!!! موهای بلند این پسر جوان توسط دختر جوانی بهم تابیده و بجای سیم در ویولن استفاده می شوند… جالب اینجاست که در انتها این پسر جوان تمامی موهای خود را کوتاه می کند !