آپارات لهجه آلمانی,آموزش لهجه آلمانی,لهجه آلمانی

در این کلیپ تفاوت لهجه آلمانی با سایر لهجه ها را متوجه خواهید شد !!! عجب لذتی دراین لهجه دیده می شود !!!