آموزش سیگار کشیدن,فیلم سیگار,فیلم سیگار کشیدن

این پسر جوان می خواد سیگارش رو توسط سیگار و فندک های دختران و پسران جوان روشن کنه ! سیگارش رو طوری روشن می کنه که طرف دیگه حاضر نیس سیگار یا فندکش رو پس بگیره !