بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط bagi » شنبه آبان ماه 21, 1390 4:38 pm

** طاهريان **

1 -طاهر بن حسین معروف به ذویمینین :

تاريخ درگذشت : ۲۳جمادى الثانیة 207 هجری قمری

بيوگرافي : طاهریان اولین حکومت مستقل ایران بعد از حمله‌ی اعراب بودند. در اوایل قرن سوم، طاهر بن حسین، یکی از سرداران مأمون عباسی از طرف او امیر خراسان شد و بدلیل آن که عدم اطاعت خود را از مأمون اعلام کرد، اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام در ایران تشکیل شد و حکومت او به طاهریان معروف شد. در زمان طاهریان نیشابور به پایتختی برگزیده شد. طاهریان در جنگ با خوارج در شرق ایران به پیروزی دست یافتند و سرزمینهای دیگری مانند سیستان و قسمتی از ماوراءالنهر را به تصرف در آوردند و نظم و امنیت را در مرزها بر قرار کردند. گفته می‌شود که در زمان حکومت طاهریان، به جهت اهمیت دادن آنان به کشاورزی و عمران و آبادی، کشاورزان به آسودگی زندگی می‌کردند. پس از آنکه مأمون در سال ۲۰۴ به بغداد آمد، طاهر به ریاست شرطه (چیزی شبیه ریاست پلیس) در دو سوی شرق و غرب دجله در بغداد منصوب شد و در سال ۲۰۵ مأمون او را در نتیجه‌ی حادثه‌ای به حکومت شرق خلفت منصوب ساخت. می‌گویند طاهر در سال ۲۰۷ در روز جمعه‌ای بر بالای منبر رفت و نام مأمون را در خطبه ذکر نکرد، روز بعد طاهر را در رختخوابش مرده یافتند. دولت طاهريان ، اولين دولت اسلامي بود كه در دوران خلافت در ايران به وجود آمد و بخش قابل ملاحظه اي از اين سرزمين را به صورت نوع حكومت موروثي محلي از نظارت مستقيم خليفه بغداد خارج كرد . با اين حال، اين دولت در كسب قدرت و حفظ آن ، محتاج به اعمال خشونت در مقابل خلفا نشد . طاهر بن حسين ، معروف به " ذواليمينين " كه اين دولت به وسيله وي بنياد شد ، از موالي وابسته به قبيله خزاعه از اعراب خراسان بود . طاهر تربيت عربي داشت .خاندانش نيز، ايراني نژاد و فارسي زبان بودند كه از مدتها پيش درپوشنگ ( فوشنج )‌ هرات شهرت و قدرت داشتند . در اواخر خلافت هارون و دردوره اي كه مامون در خراسان اقامت داشت ، طاهر و پدرش حسين مورد توجه مامون واقع شدند . چون طاهر چند سالي بعد در كشمكشي كه بين مامون و برادرش امين بر سر خلافت در گرفت ، موفق به غلبه بر سپاه امين و تامين خلافت مامون گشت ( 198 ه.ق.) ، در دستگاه خلافت حيثيت قابل ملاحظه يافت . چندي بعد ، از آنجا كه رفع اغتشاشهايي كه در خراسان به وسيله خوارج روي داده بود ضرورت فوري داشت ، و نيز خليفه هم ترجيح مي داد قاتل برادر را از پيش چشم خود دور نمايد ، ولايت خراسان را به طاهر تفويض كرد البته ، اين تفويض شامل فرمانروايي سيستان و كرمان نيز مي شد و مشتمل بر نظارت بر ماور النهر و احيانا" فتوحات اسلامي در آن نواحي بود . بدين گونه ، قلمرو حكومت طاهر ، به قول طبري ، از بغداد تا دورترين سرزمينهاي شرق را شامل بود .در خراسان طاهر داعيه استقلال يافت و موجب نگراني خليفه گشت . اما بعد از مرگ مشكوك وي كه بلافاصله بعد از حذف نام مامون از خطبه نماز جمعه واقع شد (‌ 207 ه.ق.) ، خليفه خود را ناچار ديد حكومت خراسان را به پسر وي – طلحه بن طاهر – واگذار كند . البته ، حكومت خراسان در آن هنگام در واقع تحت سلطه و تصرف وي بود . بدين سان ، حكومت خراسان در خاندان طاهر به صورت موروثي در آمد . خليفه هم به اصطلاح با قبول حكومت طلحه به صورت دست نشانده ، وابستگي آن را به خلافت بغداد اعاده و تامين كرد.

======================

2 - طلحه بن طاهر :

تاريخ درگذشت : يكشنبه 27 ربيع الاول 213هـ ق

بيوگرافي : طلحه : فرزند طاهردرسال 207هـ ق والي خراسان شد وروزيكشنبه 27 ربيع الاول 213هـ ق ازجهان رفت. گرديزي گويد : “ وچون طاهر‘بمرد پسراو به ولايت خراسان بنشست، وميان طلحه وحمزه خارجي حربها فراوان بود. پس حمزه اندرسنه ثلث عتر ومأتين ‹213 › كشته شد000 هم اندران سال طلحه ‘بمرد. ” ازبيان حمزه بن حسن مؤرخ قرن چهارم هجري قمري- چنين برميايد كه طلحه بعنوان خليفه ي عبدالله بن طاهر- درخراسان ازسوي مأمون مقررگرديده بود، ولي طلحه به نام خود با مأمون مكاتبه ميكرد ونام عبدالله را نميبرد. طلحه مدت پنج سال درخراسان زمين يعني نواحي شرقي خلافت عباسي حكم رانـد وسرانجام روزيكشنبه سـه روزمـانـده از ربيع الاول سال 213هـ ق درگذشت. ازگزارش طبري برميايد كه خـراسان درايـن دوران اقتصاد شگوفان داشته است، چنانچه طلحه بن طاهر براي احمد بـن ابي خالد فرستاده مأمون سه هزار هزاردرهم ‹ سه مليون › با لوازمي به بهاي دوهزار هزاردرهم ‹ دومليون › وبه ابراهيم بن عباس دبير احمد بن الي خالد نيز پنجصد هزاردرهم بخشيد.

======================

3 - عبدالله بن طاهر :

تاريخ درگذشت : 248 هجری قمری

بيوگرافي : عبدالله بن طاهر : فرزند طاهر بن حسين بن مصعب بن زريق ازموالي طلحه الطلحات بود. عبدالله بسال 182هـ ق بدنيا آمد، قبلا عبدالله حكومت نواحي جزيره ‹‌ بين النهرين › شام، مصروافريقيه را بعهده داشت، وبدنبال وفات طلحه بن طاهر، مأمون خليفه عباسي درسال212هـ ق سرزمين هاي شرقي خلافت را به عبدالله سپرد، وي درنيشاپور مركز حكومت خراسان تا روزگار معتصم وآغـاز خلافت واثـق حكم راند ودرتاريخ روز چهارشنبه دهـم ربيع الاول سال 230هـ ق وفات يافت . عبدالله دربرابر قيام با يك خرم دين وخوارج درنيشاپورجنگيده وعصيانگران را سركوب نمود وبعد دربرابر مازيار بن قارون كه درطبرستان بپا خاسته بود، شتافت واورا دستگيرنموده نزد خليفه عباسي معتصم فرستاد. عبدالله فرزند طاهر مرد عالم وفاضل وادب دوست كريمي بود. حزبوزه “ عبدلاوي” درمصر باومنصوب است، بقول گرديزي “ مرعبدالله بن طاهر را رسمهاي نيكو بسياراست : يكي آنست كه بهمه كارداران نامه نوشت :” كه حجت برگرفتم شمارا تا ازخواب بيدار شويد وازخيرگي بيرون آئيد وسلاح خويش بجوئيد وبا برزگران لايت مدارا كنيد وكشاورزي كه ضعيف گردد، اورا قوت دهيد وبجاي خويش بازآريد كه خداي عزوجل ازدست هاي ايشان طعام كرده است واز زبانهاي ايشان سلام كرده است، وبيداركردن برايشان حرام كرده است، وعبدالله بن طاهرگفتي :“ كه علم بارزاني و نا ارزاني ببايد داد كه علم خويشتندارترازآنست كه با نا ارزاينات قراركند. ” بارتولد به اسناد طبري گويد : درسال مرگ عبدالله بن طاهر خراج همه نواحي تابع وي معادل 48 ميليون دهم بود. خراجي كه عبدالله بن خليفه ميپرداخته ‹44846000 › درهم و13 رأس اسب اميل و2000 بنده ازفزان به قيمت 600000 درهم و1187 قطعه پارچه و1300 قطعه آهن بود، اين ارقام مربوط به سالهاي 211-212هـ ق ‹ 826-828م › ميباشد. درسال 221هـ ق = 836 م عبدالله تعهد كردكه بر روي هم 38 ميليون درهم بپردازد ودرين مبلغ بهاي بردگان ارسالي وگوسفندان وپارچه هاي پنبه اي گنجانده شده بود. ظاهرأ باقي درامد به كيسه طاهريان ميرفته. خراج خراسان به چهل مليون درهم تخمين زده ميشد واين مبلع سواي خمس نايم بود كه در غزوات به خاطردين كه كلا ازان طاهريان مي شده. گذشته ازاين طاهريان ازعراق 13 ميليون درهم سواي هدايات دريافت ميداشتند، خراج خراسان تقريبأ همين ارقام براي دوران سامانيان نيزصدق ميكند. طاهر دوم : فرزند عبدالله ازسوي واثق بالله هارون ‹ 227- 232هـ ق › به حكومت خراسان مقرر گرديد، كنيت طاهر ابوالطيب بود، وي درزمان متوكل ‹ 122- 247هـ ق › وعهد منتمر‹ دوران خلافت 248- 274هـ ق › نيزبه قيام خويش برقرار ماند، طاهر برادرخود مصعب را درنيشاپور حاكم مقرركرد. سال وفات طاهر 248هـ ق بود.

======================

4 - طاهر بن عبدالله :

تاريخ درگذشت : 248 هحری قمری

بيوگرافي : طاهر دوم : فرزند عبدالله ازسوي واثق بالله هارون ‹ 227- 232هـ ق › به حكومت خراسان مقرر گرديد، كنيت طاهر ابوالطيب بود، وي درزمان متوكل ‹ 122- 247هـ ق › وعهد منتمر‹ دوران خلافت 248- 274هـ ق › نيزبه قيام خويش برقرار ماند، طاهر برادرخود مصعب را درنيشاپور حاكم مقرركرد. سال وفات طاهر 248هـ ق بود.

======================

5 - محمد بن طاهر بن عبدالله :

تاريخ درگذشت : 269 هجری قمری

بيوگرافي : محمد بن طاهر : درعهد خلافت احمد المستعين بالله بن محمد بن معتصم ‹ 248- 251 هـ ق › به مقام حكومت خراسان دست يافت، محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر درسال 237هـ ق حاكم بغداد واز248هـ ق تا 259هـ ق حكمران خراسان بود، ودرسال 269هـ ق درگذشت. گرديزي محمد بن طاهر را مردي “ غافل وبي عاقبت ” ومشروب خوارمعرفي نموده است، كه “بطرب وشادي مشغول گشت. ” وبه سبب همين غفلت اوبود كه درسال 251هـ ق درطبرستان شورش گرديد، وسليمان بن عبدالله بن طاهر ازطبرستان دراثر شورش ياد شده دفاع كرده نتوانست ومجبوربه هزيمت گرديد، ودراخرهم پسران هم محمد طاهر ازروي حسادت با يعـقوب ليث صفار تباني كردند، وهمكارشدند، بدين گـونه يعـقوب ليـث صفار توانست خراسان را ازدست محمد بن طاهرتصرف نموده وخود به حكومت ولايت مذكور دست يابد. جورجاني محمد بن طاهر را ادب دوست معرفي ميدارد كه به شعر وفضل موصوف بوده است، ولي درلهو عشرت نيز حيص ميورزيده است، آنچه درباره انتقال قدرت ازمحمد بن طاهر به يعقوب ليث صفارجالب مينمايد اينست كه چون يعقوب ليث به نزديك نيشاپور رسيد، محمد برايش پيام فرستاد كه اگرچنانچه ادعاي امارت دارد، بايد فرمان اميرالمؤمنين ‹ منظورخليفه بغداد › با منشور امارت را دريافت كرده باشد، لي يعقوب درپاسخ شمشيرش را ازنيام كشيده به رسول امير محمد بن طاهر نشان داد وچنين اظهارنمود،‌“ حجت ومثال من اينست . ”          


بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (ماد ها)

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (هخامنشیان)

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (اشکانیان)_1

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (اشکانیان)_2

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (ساسانیان)_1

بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (ساسانیان)_2

برای نویسنده این مطلب bagi تشکر کننده ها: 6
RAPture, anelka, dooshize, majid_11, mostafa0, spe
کلمات کلیدی :

,

نماد کاربر

bagi


مدیر آزمایشی

مدیر آزمایشی
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت هفتم
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت ششم
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت پنجم
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت چهارم
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت سوم
دانلود کلاه قرمزی 93 - قسمت دوم
دانلود کلاه قرمزی 93 - چهارشنبه سوری
معرفی سریال های دردسرساز سیما
خواستگاری عاشقانه پسر جوان از دختر روی پل
دانلود کنسرت خنده دار حسن ریوندی در برج میلاد
دانلود کلیپ دیدنی دختر تریال سوار
معرفی جراحی های ضروری برای زیبایی
10 خوراکی لازم برای سلامت بدن
عکس های جدید سریال پایتخت 3
عکس های جالب و دیدنی 92 – سری هشتاد و پنجم
شعر زیبای از تو دورم من - ابوالحسن وزیری
اثر سیگار کشیدن مادر باردار بر نوزاد
خواسته های اصلی زنان از مردان - مهم
مدل شال های بسیار جذاب برند Leto Collection
دانلود کلیپ تردستی جالب با لیوان
معرفی کاخ شیروان شاه در باکو
تمرینات ورزشی برای پیچ خوردگی مچ پا - سری اول
خواص شگفت انگیز خرما
راهنمای انتخاب همسر به کمک روایات
طراحی داخلی خانه با آینه - مدرن
تاثیر ماهواره بر بنیاد خانواده
تزیینات بسیار لذیذ مخصوص غذای کودکان
انتخاب رنگ موی مناسب برای انواع پوست ها
گزارشی از دنیای فشن و مد در دهه 90 میلادی
زنده نگه داشتن عشق در زندگی شاغلین
اس ام اس های بسیار خنده دار و سرکاری 2014
کلیپ حوادث دیدنی در مسابقات اتومبیل رانی
امتحان جالب یک دختر سر جلسه امتحان ریاضی
تجاوز بی رحمانه 30 سیاه پوست به خبرنگار ایرانی
آموزش افزودن مژه توسط نرم افزار فتوشاپ
خواستگاری از دختر مورد علاقه در حین دو ماراتن
همایش شرکت هواپیمایی اطلس جت با حضور هنرمندان
هفت راهکار مفید برای افزایش خواستگار
تصاویر میکروسکوپی که شما را مبهوت میکنند
منتخبی از کاریکاتورهای مفهومی و پرمعنا
عکسهای کمتر دیده شده از ازدواج آشواریا رای
قوی ترین کودک جهان در سن 7 سالگی... (تک عکس)
هدف از ساخت همچین اختراعی چیست؟(تک عکس)
اگه آقایون یه زمانی بخوان عروس بشن این شكلی میشن !!
کاشت نگین ۷ میلیونی چشم در تهران
دنبالم بیـا تا دنیـا رو بـهت نشون بـدم ...!
منتخبی از تصاویر شکار لحظه های ناب و دیدنی
مجموعه ای از تصاویـر جـذاب و شگفت انگیـز
مدل موی کلاسیک پسرانه
عکس های بامزه از یک دختر همه کاره
تصاویری جالب از به دنیا آمدن یک بچه پاندا
مصائب مسیح در آمریکا + عکس
تصاویر بکر از هنر اسب سواری در اروگوئه
نمایشگاه نورانی ساعت CITIZEN +عکس
دلتان می‌آید این‌ها را بخورید؟! +عکس
زاغه‌ای با بدترین وضع در اقیانوس +عکس
ریشه تاریخی ضرب المثل <<از کیسه خلیفه می بخشد>>
وقتی مریلا زارعی ۲۰ ساله بود - تک عکس
بزرگترین نوزاد ۷ ماه ی جهان را بشناسید + عکس
فتوای جدید/متلک پرانان با مواد شیمیایی عقیم شوند
عکس های خاطره انگیز و کمیاب از ایران قدیم
عکس از کودکان در شرایط سختی که گیر افتادن
شوهر که نیست! مرد زندگیه.. (تک عکس)
آدم باید همچین بچه ای داشته باشه ها
دو سوپر استار کنار هم(تک عکس)
جواد کاظمیان در کنار مادرش(تک عکس)
تصاویری از زورخانه‌ای سنتی در تهران
لباس های عجیب در ماراتن لندن +عکس
عکس های کمتر دیده شده از ایران
زیبایی‌های دریاچه نمک در کریمه +عکس

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط mostafa0 » شنبه آبان ماه 21, 1390 5:51 pm

مر30 محمد جان
بی قرارم

                     واسه چشمات

                                                  اون نگاهی که به یک دنیا میارزه

                                                                                                    میخوام از تو بنویسم
                                             
                                                                                                                                       اما اسمت که میاد دستم میلرزه                                                                                                                                                           @عاشق میمونم@
نماد کاربر

mostafa0

خستم . . . !!!!


مدیر آزمایشی

مدیر آزمایشی

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط bagi » شنبه آبان ماه 21, 1390 7:57 pm

خواهش میشه
نماد کاربر

bagi


مدیر آزمایشی

مدیر آزمایشی

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط dooshize » یکشنبه آبان ماه 22, 1390 1:03 pm

خاله جووون زدی زندگی همه پادشاها رو زیرو رو می کنی ها

ممنون
[CENTER]گاهی نیاز داری به یه آغـــــــــــــوش بی منت
که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد
که وقتی تو اوج تنهایی هستی
با چشماش بهت بگه
هسـتم تا آخرش
[/CENTER]
نماد کاربر

dooshize

از تنهايي مي‌ترسم ؛ نه از تنها ماندن.... ترسم از تنها بودن در كنار ديگري است ... !!!


کاربر یک ستاره

کاربر یک ستاره

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط anelka » یکشنبه آبان ماه 22, 1390 1:07 pm

دستت  درد نکنه
نماد کاربر

anelka

کاربر پنج ستاره

کاربر پنج ستاره

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط bagi » یکشنبه آبان ماه 22, 1390 3:36 pm

dooshize نوشته است:خاله جووون زدی زندگی همه پادشاها رو زیرو رو می کنی ها

ممنون


آره خاله جون. خیلی کامله. از اول تا حالا هرچی که بوده کشیدم بیرون

ولی اصلا استقبال نشد
نماد کاربر

bagi


مدیر آزمایشی

مدیر آزمایشی

Re: بيوگرافي و زندگينامه پادشاهان ايران (طاهریان)

پستتوسط bagi » یکشنبه آبان ماه 22, 1390 3:37 pm

anelka نوشته است:دستت  درد نکنه


نوش جان
نماد کاربر

bagi


مدیر آزمایشی

مدیر آزمایشی


بازگشت به بخش تاريخی

چه کسی حاضر است ؟

کاربران حاضر در این انجمن: بدون كاربران آنلاین و 1 مهمان

عضویت در تالار گفتمان سایت بزرگ کلیپ دونی