سخنراني شب قدر,سخنرانی شب قدر کافی,سخنرانی کافی mp3

حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: فاطمه الزهرا (س) نمیگذاشت کسى از اهل خانه در شب هاى قدر به خواب رود به آنان غذاى کم میداد و از روز قبل براى احیاى شب قدر آماده میشد و می فرمود : محروم کسى است که از برکات این شب محروم باشد.

برای دریافت سخنرانی حاج شیخ احمد کافی شب قدر ۱۹ ماه مبارک رمضان به ادامه مطلب بروید. التماس دعا