بازهم کلیپی دیگر از مجموعه کلیپ های بسیار بسیار زیبای مسابقات تردستی اروپا

در این کلیپ این دختر خانم بسیار کادرست حرکات بسیار بسیار زیبایی را بر روی طناب انجام می دهد.

به عنوان مثال میپره هوا تا ۲ متری میره بعد رو طنابی که دست دو تا مرد است با وزن بسیار کم فرود میاد.

حتما و حتما ببینید.